Over DGV

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) bestaan uit zeven verschillende denominaties. De geestelijk verzorgers van deze denominaties zijn er voor het (geestelijk) welbevinden van primair militairen en het thuisfront, secundair voor overig defensie personeel en veteranen. Wanneer nodig kunnen zij terecht bij een aalmoezenier, dominee, humanistisch raadsman/vrouw, rabbijn, pandit, islamitisch of boeddhistisch geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger voert gesprekken, luistert naar verhalen en geeft de mogelijkheid om diensten en bijeenkomsten bij te wonen.

Waar vind je hen?

Op de meeste kazernes/velden/schepen zijn geestelijk verzorgers aanwezig. Zonder doorverwijzing kun je aankloppen bij een geestelijk verzorger van je eenheid.

De rabbijnen, pandits, islamitisch en boeddhistisch geestelijk verzorgers werken van het DGV Stafbureau Den Haag (Frederik-kazerne) en vanuit Marine Etablissement Amsterdam (MEA).

Geestelijk verzorgers gaan mee op oefeningen en uitzending.

Missie, visie en taken

De Diensten Geestelijke Verzorging heeft ook haar eigen missie, visie en taken opgesteld. Via onderstaande linken kan je deze lezen.

Professionele standaard en functionele kaders

De Diensten Geestelijke Verzorging heeft naast de missie, visie en taken nog twee documenten belangrijke documenten. Dit zijn de professionele standaard voor geestelijk verzorgers werkzaam bij de krijgsmacht en de functionele kaders. Via onderstaande linken zijn de twee documenten te lezen.