Verklaring voor vrede en dialoog

Als vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen en godsdiensten, werkzaam bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) ten behoeve van alle medewerkers bij de Nederlandse krijgsmacht, spreken wij gezamenlijk uit:

  1. Dat wij geschokt zijn door alle nieuws waarin door oorlog en geweld, waar ook ter wereld, zoveel weerloze en onschuldige mensen worden getroffen en te maken krijgen met groot verdriet, pijn en lijden;
  2. Wij met elkaar delen, vanuit de bronnen, vanuit de idealen van de humaniteit en van ons geloof, de overtuiging van de unieke waardigheid van de menselijke persoon, de integriteit, de onschendbaarheid en de beschermwaardigheid van alle mensen;
  3. Wij ons, als burgers en bewoners van Nederland, verbonden voelen met alle slachtoffers van oorlogsgeweld;
  4. Wij onze rijkdom in overtuigingen en tradities aan willen bieden aan alle mensen ter verdieping en versterking van de solidariteit in de Nederlandse samenleving en de wereldgemeenschap.
Wij verklaren:
  1. Als Hoofden van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie samen te staan met een gedeelde visie op de mensheid en menselijke waardigheid, waarin vrede en dialoog centraal staan en die ons vanuit verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten samenbindt; 
  2. Onze voortdurende en onvoorwaardelijk zorg en aandacht aan te bieden ter ondersteuning van alle medewerkers bij de Nederlandse krijgsmacht en hun thuisfront en
  3. Op te willen roepen tot gebed en/of tot bezinning voor een ieder die onze steun verdient.
Hoofdkrijgsmachtrabbijn D.M. Sebbag
Hoofdkrijgsmachtimam A. Eddaoudi
Hoofdkrijgsmachtpandit K.P. Bisseswar
Hoofdkrijgsmachtboeddhist A. Rozendal
Hoofdkrijgsmachtpredikant G.J. van der Ende
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.P.W. Thöni
Hoofdkrijgsmachtraadsman E.A. Kamp