Boeddhistische Geestelijke Verzorging

De krijgsmacht is voor de boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) een nieuw werkveld, dat betekent dat er nog een hele ontwikkeling in het aanbod te verwachten valt. Om te beginnen hanteert de BGV het uitgangspunt dat de BGV er voor iedereen is, ongeacht achtergrond, religie of levensbeschouwing. Wees dus welkom!

Hierover kun je binnenkort meer lezen in onze missie missie en visie. De BGV ziet als haar kerntaken de volgende:

  • Individuele begeleiding
  • Aanwezigheid op de werkvloer
  • geven en organiseren van groepsbijeenkomsten, waaronder meditatie-onderricht en studie
  • Ceremoniële plechtigheden
  • Knelpuntsignalering en advisering

De Boeddhistisch geestelijk verzorgers willen hiermee bijdragen aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. De BGV is gehouden aan het ambtsgeheim en vormt daarmee een vrijplaats voor de werknemers binnen de krijgsmacht.