Humanistische Geestelijke Verzorging

De dienst humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie wil een bijdrage leveren aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, hun thuisfront, overige defensiemedewerkers en veteranen. Zij doen dat door ondersteuning te bieden bij zingeving en bestaansvragen, vanuit een menselijke verbondenheid en verantwoordelijkheid en op basis van een humanistische gerichtheid op menselijke waardigheid. Deze ondersteuning krijgt vorm in individuele contacten, in groepswerk en in gevraagd en ongevraagd advies over zaken die het mens-zijn raken. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn daartoe geplaatst op zeer uiteenlopende werkplekken binnen de defensieorganisatie en maken deel uit van de leefwereld en werkomgeving van mensen binnen de krijgsmacht.

De humanistisch geestelijke verzorging biedt een in de wereld vrijwel unieke niet-godsdienstige vorm van geestelijke verzorging en is trots op haar rol als vertegenwoordiger van het seculiere bevolkingsdeel

Dit doen zij door middel van:

  • Aanwezigheid op de werkvloer

  • Persoonlijke contacten en begeleiding

  • Bezinningsdiensten

  • Ceremoniele plechtigheden

  • Knelpuntsignalering en advisering