Joodse Geestelijke Verzorging

De Joodse geestelijk verzorgers dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.
Zingeving en ethiek staan hierbij centraal. 

De Dienst Joods Geestelijke Verzorging staat de joodse militair en zijn achterban bij om ook binnen de krijgsmacht joods te kunnen leven. Hiertoe is zij werkzaam in voorwaardenscheppende zin.

Daar waar een (schijnbare) tegenstelling ontstaat tussen enerzijds de Joodse leefregels en verplichtingen en anderzijds de belangen van de krijgsmacht, geeft zij voorlichting en advies. Daar waar persoonlijke waarden en normen van de militair in spanning komen met die van de organisatie, begeleidt zij dit vanuit de joodse traditie.

Hoewel de joods geestelijke verzorging zich in het bijzonder op de joodse doelgroep richt, is zij vanuit haar dienstbaarheid aan de organisatie echter voor een ieder beschikbaar.

Dit doen zij door middel van:

  • Aanwezigheid op de werkvloer

  • Persoonlijke contacten en begeleiding

  • Bezinningsdiensten

  • Ceremoniele plechtigheden

  • Knelpuntsignalering en advisering