Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging

De Dienst Rooms-Katholiek Geestelijke Verzorging is binnen de krijgsmacht representant van de R.K. kerk. Dit wordt zichtbaar in de pastorale opdracht die aalmoezeniers van het Militair Ordinariaat met een kerkelijke zending van de Krijgsmachtbisschop uitvoeren.

Aalmoezeniers staan daarmee in een kerkelijke traditie, waar zorg en aandacht voor het heil en welzijn van militairen en burgers en hun thuisfront als zichtbaar teken van Gods liefde centraal staan. Dit geldt voor allen - ongeacht geloofsovertuiging – die een beroep doen op een aalmoezenier.

Christelijke waarden als vrede, gerechtigheid, geloof, hoop en liefde zijn uitgangspunten voor de pastorale zorg en vinden hun bron in Schrift en traditie. 

Krijgsmachtaalmoezeniers gezocht

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht werken 139 geestelijk verzorgers. Daarvan zijn er 44 Rooms-katholiek. De komende tijd ontstaan er meerdere vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar RK-theologen die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtaalmoezenier. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken: