Krijgsmachtaalmoezeniers gezocht

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht werken 139 geestelijk verzorgers. Daarvan zijn er 44 Rooms-katholiek. De komende tijd ontstaan er meerdere vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar RK-theologen die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtaalmoezenier.

Het werk

Als krijgsmachtaalmoezenier werkt u samen met Protestantse, Humanistische, Joodse, Hindoe, Islamitische en Boeddhistische collega's. U bent als aalmoezenier geplaatst bij een eenheid van de zeestrijdkrachten, landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten, de koninklijke marechaussee of aan het militaire vormingscentrum. U hebt de bereidheid militairen te vergezellen waar ze ook gaan, op oefening of op een buitenlandse missie.

Uw werk als krijgsmachtaalmoezenier bestaat uit het pastoraal bijstaan en begeleiden van militairen, veteranen en hun gezinnen. U verricht uw werkzaamheden in persoonlijke ontmoetingen, maar ook in groepswerk en vormingswerk. U gaat voor in bezinningsdiensten en draagt bij aan herdenkingen. U biedt militairen, veteranen en hun gezinnen ruimte om op verhaal te komen. U voert regulier overleg met leidinggevenden en hulpverleners, en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Zending

Het werk van de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging wordt inhoudelijk gedragen door de Rooms-katholieke Kerk i.c.m. het Militair Ordinariaat. Bij gebleken geschiktheid ontvangt u alvorens u aangesteld kunt worden een zending van de bisschop van het Militair Ordinariaat. Deze kerkelijke zending is voorwaarde voor een aanstelling. Aan deze zending is de bijzondere opdracht verbonden om als krijgsmachtaalmoezenier bij Defensie werkzaam te zijn.

Wat wij van u vragen

1. Om voor de functie van aalmoezenier bij de dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht te kunnen solliciteren, dien je de volledige master-opleiding ‘Theologie’ of de Master ‘Geestelijke Verzorging’ aan TsT, een volledige Master Theologie aan een aan TsT gelijkwaardige Theologische faculteit of een volledige ambtsopleiding bij één van de Nederlandse Bisdommen te hebben voltooid.
2. Zo mogelijk ervaring in kerkelijk werk binnen een parochie of het categoriale pastoraat;
3. Pastorale betrokkenheid op militairen en hun geloofs- en levensvragen;
4 De bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken met de verschillende bij Defensie aanwezige denominaties en hulpverleners;
5. Bereidheid met militairen te worden uitgezonden;
6. Goede mentale en fysieke gezondheid: een medische en psychologische keuring maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Wat wij u bieden

1. Uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving;
2. Voltijds (geen part-time) aanstelling voor onbepaalde tijd, indien u op het moment van aanstelling jonger dan 50 jaar en drie maanden bent.
3. Salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie;
4.  Ruime mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en bijscholing

Interesse kenbaar maken

Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen met stafaalmoezenier Paul Vlaar: pjm.vlaar@mindef.nl Per mail ontvangt u dan nadere informatie over de wijze van solliciteren. Bellen kan ook: 06 2061 8181