Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Defensie van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening (sollicitatie en gebruik van de interactieve diensten zoals het inschrijven voor Infodagen) worden persoonsgegevens vastgelegd. Defensie legt de persoonsgegevens die door sollicitanten worden ingezonden of anders beschikbaar gesteld vast om informatie toe te sturen over beschikbare vacatures, uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst, Infodag of voor het sollicitatietraject.

Het kan voorkomen dat er op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies zijn, in dergelijke gevallen kunnen de persoonsgegevens worden bewaard door Defensie om de betrokkene op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature of functie. Ook informeert Defensie sollicitanten en gebruikers van de diensten over haar activiteiten.

Als u dat niet wilt of u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor een latere sollicitatie of functievervulling bij (een onderdeel van) Defensie, dan kunt u dat kenbaar maken. Defensie zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. U kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: info@dgv.nl (vermeld daarbij naam, adres en geboortedatum).

Beveiliging gegevens

Defensie maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Ook worden cookies gebruikt voor een statistisch programma dat registreert hoe vaak www.dgv.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt et cetera. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.