Four Chaplains Memorial Foundation Nederland

De missie van de Four Chaplains Memorial Foundation is om de geschiedenis van de “Four Chaplains” te vertellen en door te geven én om de samenwerking en onbaatzuchtige dienstverlening bij individuen en organisaties te bevorderen.

Logo Four Chaplains Foundation
Beeld: ©Four Chaplains Foundation / Four Chaplains Foundation

Wat doen wij?

De stichting “Four Chaplains Memorial Foundation Nederland" vertegenwoordigt de Amerikaanse Four Chaplains Memorial Foundation in Nederland.

De stichting is verantwoordelijk voor het selecteren en voordragen van kandidaten voor een Legion of Honor Award in Nederland.Tevens verzorgt zij de uitreiking van deze Amerikaanse onderscheiding in Nederland en werkt daarbij samen met verschillende organisaties. Ook brengen wij werkbezoeken aan scholen om het verhaal van de Four Chaplains toe te lichten.

Tevens werd de Legion of Honor Award in het leven geroepen. Deze Amerikaanse onderscheiding wordt verleend aan personen die zich op bijzondere wijze en belangeloos ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte’. Geheel in de lijn van de vier Amerikaanse legerpredikanten. Mede dankzij inzet vanuit Nederland kan deze onderscheiding ook postuum worden toegekend. In Nederland is deze onderscheiding onder andere verleend aan oud-verzetstrijders, veteranen en mensen die zich op andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link, deze brengt u naar de website van de Four Chaplains Memorial Foundation Nederland: