Besluit functionele kaders Geestelijke Verzorging bij Defensie

De functionele kaders zijn ontstaan om duidelijkheid te geven over de kaders die Defensie hanteert voor de Diensten Geestelijke Verzorging.

In 2009 is er een studie verricht naar de achtergrond en historie van de Diensten Geestelijke Verzorging, de noodzaak van organisatieaanpassing en de consequenties hiervan. Uit die studie zijn ook de gezamenlijk gedragen missie en vissie voortgekomen. In dit document wordt eerst de missie en visie omschreven. Daarna komt de functionele afstemming tussen de zendende instanties, Defensie en DGV aan bod en tenslotte de werkzaamheden en het ambtsprofiel van de geestelijk verzorger.