Professionele standaard van de Diensten Geestelijke Verzorging

De professionele standaard voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de krijgsmacht bevat afspraken voor geestelijk verzorgers als leidraad bij de uitoefening van hun beroep.

De professionele standaard is een reflectie van een constante ethische discussie over gewenst gedrag. Deze discussie wordt gevoerd in de samenleving, bij de zendende instanties en in de krijgsmacht. Daarnaast is de professionele standaard ook bedoeld om helderheid te verschaffen aan cliënten/pastoranten, collega’s van andere zorgdisciplines en leidinggevenden over wat zij van geestelijk verzorgers in de krijgsmacht kunnen verwachten.